PARROCCHIA
DI ASCONA

Thomas & Lorenzo 2010 - Smoking Chopin


Thomas & Lorenzo - Der Schwan / Il Cigno (dallo spettacolo "Smoking Chopin")


Thomas & Lorenzo - Danza ungherese (dallo spettacolo "Smoking Chopin")


Thomas & Lorenzo - Smoking Chopin